Wat is American Factoring

De belangrijkste eigenschap van American Factoring is de overgang van het juridisch eigendomsrecht van factuur van de ondernemer welke de factuur heeft gestuurd naar de factormaatschappij. Er is dus daadwerkelijk sprake van een verkoop en een levering van, in dit geval een factuur.

De verkoper verkoopt de factuur (en ontvangt daarvoor een betaling) en de koper koopt de betreffende factuur en doet daarvoor een betaling. De koopprijs van de factuur wordt vaak uitgedrukt in een percentage van het factuurbedrag.

Factorfee en factuurrisico

Het verschil is marge van de factormaatschappij, de zogenoemde factorfee. Stel dat de factorfee die een factormaatschappij in rekening brengt 4% bedraagt, dan zal de factormaatschappij aan de onderneming betalen: het bedrag van de factuur, minus de factorfee (plus de BTW).

Met deze transactie is dus het factuurrisico (te late betaling, wanbetaling, faillissement van de opdrachtgever) overgegaan van de ondernemer naar de factormaatschappij. De ondernemer in kwestie heeft zijn bedrag binnen en weet dus exact waar hij aan toe is. De factormaatschappij op zijn beurt, gaat vervolgens aan de slag om het factuurbedrag te innen.

Debiteurenbeheer door de factormaatschappij

In de meeste gevallen zal de klant gewoon betalen, al dan niet binnen de afgesproken betalingstermijn, in een deel van de gevallen moet de factormaatschappij actie ondernemen. Deze actie kan variëren van het sturen van een betalingsherinnering of een ingebrekestelling, tot aan het voeren van een juridische procedure om de factuur betaald te krijgen. Van al deze stappen heeft de ondernemer in ieder geval geen last, hij heeft immers zijn geld al ontvangen.

Voordelen American factoring

In het algemeen kost American Factoring de ondernemer een factorfee, die in de meeste gevallen tussen de 2,5 en 5% bedraagt. Hiertegenover staan echter absoluut voordeel voor de ondernemer in kwestie. Hieronder volgt een opsomming en uitleg van de belangrijkste voordelen:

  1. Snel geld voor geleverd werk/geleverde diensten: In plaats van 30, 60 of zelfs 90 dagen te moeten wachten op betaling voor geleverde diensten, zal de ondernemer in het geval van American Factoring al binnen enkele dagen over zijn geld kunnen beschikken. Dit betekent dat de ondernemer veel minder werkkapitaal nodig zal hebben. Werkkapitaal dat zit opgesloten in debiteuren is in ondernemerstermen gesproken ‘dood kapitaal’ en kan dus niet worden aangewend voor andere doeleinden. Deze doeleinden kunnen variëren van het doen van investeringen tot het kunnen opnemen van privé-inkomen door de ondernemer.
  2. Geen banklening nodig: een andere manier om aan kapitaal te komen is uiteraard het afsluiten van een banklening. Dit zal in de meeste gevallen goedkoper zijn, maar een banklening is meestal weinig flexibel, tijdrovend om af te sluiten en van de kleine lettertjes die banken hanteren bij het afsluiten van een krediet heeft menig kleine zelfstandige slapeloze nachten.
  3. Ondernemen met minder risico’s. Bij American Factoring gaat het risico van wanbetaling door de afnemer over naar de factormaatschappij. Dit zorgt voor rust bij de ondernemer en maakt dat deze geen zorgen heeft of zijn facturen wel (op tijd) betaald gaan worden. Hierdoor kan de ondernemer zich bezig houden met datgene waar hij het meeste plezier in heeft: het leveren van diensten of produkten aan zijn afnemers, zodat die optimaal in hun behoeften worden voorzien.
  4. Geen debiteurenbeheer! Voor veel ondernemers geldt dat debiteurenbeheer het minst favoriete onderdeel is van het ondernemerschap. Niets is vervelender dan te moeten bedelen om je facturen betaald te krijgen en door een grotere afnemer van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Het kost tijd, het is frustrerend en het levert niets extra’s op. In het geval van American Factoring heeft de ondernemer geen omkijken naar het debiteurenbeheer, omdat dit het probleem van de factormaatschappij is geworden. Wel zo ontspannen.
  5. Laagdrempelig: er zijn op dit moment veel bedrijven die American Factoring aanbieden. Een offerte is derhalve snel aangevraagd en er kan snel gestart worden met de factoring. Bij de meeste aanbieders zijn er geen langlopende contracten en vaak is het ook niet noodzakelijk om alle facturen te verkopen. Zo kan een ondernemer dus besluiten om in het geval van een grote opdracht (welke een groot beslag legt op de liquiditeit van zijn onderneming) alleen de desbetreffende klant te laten factoren.

Nadelen American factoring

  1. De kosten: hoe je het ook wendt of keert: factoring kost geld. Door de risico’s zelf te pakken en de (incasso)werkzaamheden zelf uit te voeren kan de ondernemer geld besparen.
  2. Debiteurenbeheer wordt uitgevoerd door een andere partij: bij American Factoring wordt de factuur verkocht. Deze partij zal dus ook het debiteurenbeheer gaan uitvoeren op haar manier. In de meeste gevallen zijn daarover wel afspraken te maken met de factormaatschappij, maar het blijft een derde partij die met de klanten in contact gaat treden.

Meer weten?

Stel je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.